Regulamin Opinii

Regulamin wystawiania opinii na stronie online.expose.pl

 1. Cel opinii:
  1. Celem wystawiania opinii na stronie po zakupie szkolenia online w formie nagrań video jest udostępnienie informacji innym potencjalnym klientom na temat jakości, wartości i przydatności szkolenia.
  2. Opinie mają służyć jako rzetelne źródło informacji, pomagające w podejmowaniu decyzji zakupowych.
 2. Warunki ogólne:
  1. Wystawienie opinii jest dobrowolne i nie jest wymagane do ukończenia szkolenia.
  2. Opinia powinna być oparta na własnym doświadczeniu po odbyciu szkolenia.
  3. Osoba wystawiająca opinię powinna posiadać pełne prawa do treści, której dotyczy opinia.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji i edycji opinii w celu usunięcia wulgaryzmów, obraźliwych treści lub innych naruszeń regulaminu.
 3. Treść opinii:
  1. Opinia powinna być konkretna, zrozumiała i opisywać realne wrażenia związane ze szkoleniem.
  2. Zaleca się zawarcie w opinii informacji dotyczących wartości merytorycznej, jakości merytorycznej, organizacji szkolenia, dostępności materiałów itp.
  3. Opinia nie powinna zawierać treści obraźliwych, wulgaryzmów, treści o charakterze dyskryminującym lub niezgodnych z prawem.
 4. Zasady publikacji opinii:
  1. Opinia zostanie opublikowana na stronie po zatwierdzeniu przez administratora.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do publikacji opinii bez konieczności uzyskania zgody autora.
  3. Opinie mogą być publikowane w całości lub w skróconej formie, w zależności od decyzji administratora.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w opiniach i nie gwarantuje ich prawdziwości.
 5. Ochrona danych osobowych:
  1. Przy wystawianiu opinii, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z publikacją opinii.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 6. Usunięcie opinii:
  1. W przypadku chęci usunięcia opublikowanej opinii, należy skontaktować się z administratorem strony i przesłać prośbę o usunięcie opinii.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu lub obowiązującego prawa.
 7. Zmiany regulaminu:
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
  2. Zmiany regulaminu będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na stronie.

Przez wystawienie opinii na stronie po zakupie szkolenia online w formie nagrań video, potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższym regulaminem i zgadzasz się na jego postanowienia.

Copyright © 2024 Expose sp. z o.o. | RegulaminPolityka Prywatności | Szkolenia stacjonarne/zdalne